Cisco 220 Series Smart Switches

Sắp xếp theo >

Cisco SG220-50P 50-port Gigabit PoE Smart Switch

Cisco SG220-50P 50-port Gigabit PoE Smart Switch

SG220-50P-K9 "Cisco SG220-50P 50-port Gigabit PoE Smart Switch • 48 10/100/1000 PoE ports with 375 W power budget • 2 Gigabit RJ45/SFP combo ...

Xem chi tiết

Giá tham khảo: Liên hệ

So sánh sản phẩm

Cisco SG220-26P 26-port Gigabit PoE Smart Switch

Cisco SG220-26P 26-port Gigabit PoE Smart Switch

Cisco SG220-26P 26-port Gigabit PoE Smart Switch • 24 10/100/1000 PoE ports with 180 W power budget • 2 Gigabit RJ45/SFP combo port

Xem chi tiết

Giá tham khảo: Liên hệ

So sánh sản phẩm

Cisco SF220-48P 48-Port 10/100 PoE Smart Plus Switch

Cisco SF220-48P 48-Port 10/100 PoE Smart Plus Switch

"Cisco SF220-48P 48-Port 10/100 PoE Smart Plus Switch • 48 10/100 PoE ports with 375 W power budget • 2 Gigabit RJ45/SFP combo port"

Xem chi tiết

Giá tham khảo: Liên hệ

So sánh sản phẩm

Cisco SF220-24P 24-Port 10/100 PoE Smart Switch

Cisco SF220-24P 24-Port 10/100 PoE Smart Switch

"Cisco SF220-24P 24-Port 10/100 PoE Smart Switch • 24 10/100 PoE ports with 180 W power budget • 2 Gigabit RJ45/SFP combo port*"

Xem chi tiết

Giá tham khảo: Liên hệ

So sánh sản phẩm

Cisco SG220-50 50-port Gigabit Smart Switch

Cisco SG220-50 50-port Gigabit Smart Switch

"Cisco SG220-50 50-port Gigabit Smart Switch • 48 10/100/1000 ports • 2 Gigabit RJ45/SFP combo port"

Xem chi tiết

Giá tham khảo: Liên hệ

So sánh sản phẩm

Cisco SG220-26 26-port Gigabit Smart Switch

Cisco SG220-26 26-port Gigabit Smart Switch

"Cisco SG220-26 26-port Gigabit Smart Switch • 24 10/100/1000 ports • 2 Gigabit RJ45/SFP combo port"

Xem chi tiết

Giá tham khảo: Liên hệ

So sánh sản phẩm

Cisco SF220-48 48-Port 10/100 Smart Switch

Cisco SF220-48 48-Port 10/100 Smart Switch

Cisco SF220-48 48-Port 10/100 Smart Switch • 48 10/100 ports • 2 Gigabit RJ45/SFP combo port

Xem chi tiết

Giá tham khảo: Liên hệ

So sánh sản phẩm

Cisco SF220-24 24-Port 10/100 Smart Switch

Cisco SF220-24 24-Port 10/100 Smart Switch

Cisco SF220-24 24-Port 10/100 Smart Switch • 24 10/100 ports • 2 Gigabit RJ45/SFP combo port

Xem chi tiết

Giá tham khảo: Liên hệ

So sánh sản phẩm

Các đối tác và khách hàng

  • list 7