Cisco 250 Series Smart Switches

Sắp xếp theo >

Cisco SG250X-48P 48-Port Gigabit PoE with 4-Port 10-Gigabit Smart Switch

Cisco SG250X-48P 48-Port Gigabit PoE with 4-Port 10-Gigabit Smart Switch

● 48 10/100/1000 PoE+ ports with 382W power budget ● 4 10 Gigabit Ethernet (2 x 10GBASE-T + 2 x SFP+)

Xem chi tiết

Giá tham khảo: Liên hệ

So sánh sản phẩm

Cisco SG250X-48 48-Port Gigabit with 4-Port 10-Gigabit Smart Switch

Cisco SG250X-48 48-Port Gigabit with 4-Port 10-Gigabit Smart Switch

● 48 10/100/1000 ports ● 4 10 Gigabit Ethernet (2 x 10GBASE-T + 2 x SFP+)

Xem chi tiết

Giá tham khảo: Liên hệ

So sánh sản phẩm

Cisco SG250X-24P 24-Port Gigabit PoE with 4-Port 10-Gigabit Smart Switch

Cisco SG250X-24P 24-Port Gigabit PoE with 4-Port 10-Gigabit Smart Switch

● 24 10/100/1000 PoE+ ports with 195W power budget ● 4 10 Gigabit Ethernet (2 x 10GBASE-T + 2 x SFP+)

Xem chi tiết

Giá tham khảo: Liên hệ

So sánh sản phẩm

Cisco SG250X-24 24-Port Gigabit with 4-Port 10-Gigabit Smart Switch

Cisco SG250X-24 24-Port Gigabit with 4-Port 10-Gigabit Smart Switch

● 24 10/100/1000 ports ● 4 10 Gigabit Ethernet (2 x 10GBase-T + 2 x SFP+)

Xem chi tiết

Giá tham khảo: Liên hệ

So sánh sản phẩm

Cisco SG250-50P 50-Port Gigabit PoE Smart Switch

Cisco SG250-50P 50-Port Gigabit PoE Smart Switch

● 48 10/100/1000 PoE+ ports with 375W power budget ● 2 Gigabit copper/SFP combo ports

Xem chi tiết

Giá tham khảo: Liên hệ

So sánh sản phẩm

Cisco SG250-50 50-Port Gigabit Smart Switch

Cisco SG250-50 50-Port Gigabit Smart Switch

● 48 10/100/1000 ports ● 2 Gigabit copper/SFP combo ports

Xem chi tiết

Giá tham khảo: Liên hệ

So sánh sản phẩm

Cisco SG250-26P 26-Port Gigabit PoE Smart Switch

Cisco SG250-26P 26-Port Gigabit PoE Smart Switch

● 24 10/100/1000 PoE+ ports with 195W power budget ● 2 Gigabit copper/SFP combo ports

Xem chi tiết

Giá tham khảo: Liên hệ

So sánh sản phẩm

Cisco SG250-26 26-Port Gigabit Smart Switch

Cisco SG250-26 26-Port Gigabit Smart Switch

"Cisco SG250-26 26-Port Gigabit Smart Switch ● 24 10/100/1000 ports ● 2 Gigabit copper/SFP combo ports"

Xem chi tiết

Giá tham khảo: Liên hệ

So sánh sản phẩm

Trang: 1 2 Next

Các đối tác và khách hàng

  • list 7