Cisco Router 4000 Family

Sắp xếp theo >

Cisco ISR4321-AX/K9 (2GE,2NIM,4G FLASH,4G DRAM,IP Base, Security, AppX)

Cisco ISR4321-AX/K9 (2GE,2NIM,4G FLASH,4G DRAM,IP Base, Security, AppX)

50Mbps-100Mbps system throughput, 2 WAN/LAN ports, 1 SFP port, multi-Core CPU,2 NIM, Security, Voice, WAAS, Intelligent WAN, OnePK, AVC

Xem chi tiết

Giá tham khảo: Liên hệ

So sánh sản phẩm

Cisco ISR4321-V/K9 (2GE,2NIM,4G FLASH,4G DRAM,Voice Bundle)

Cisco ISR4321-V/K9 (2GE,2NIM,4G FLASH,4G DRAM,Voice Bundle)

50Mbps-100Mbps system throughput, 2 WAN/LAN ports, 1 SFP port, multi-Core CPU,2 NIM, Voice Bundle, WAAS, Intelligent WAN, OnePK, AVC

Xem chi tiết

Giá tham khảo: Liên hệ

So sánh sản phẩm

Cisco ISR4321-SEC/K9 (2GE,2NIM, 4G FLASH, 4G DRAM, Security Bundle)

Cisco ISR4321-SEC/K9 (2GE,2NIM, 4G FLASH, 4G DRAM, Security Bundle)

50Mbps-100Mbps system throughput, 2 WAN/LAN ports, 1 SFP port, multi-Core CPU,2 NIM, Security, Voice, WAAS, Intelligent WAN, OnePK, AVC

Xem chi tiết

Giá tham khảo: Liên hệ

So sánh sản phẩm

Cisco ISR 4321 (2GE,2NIM,4G FLASH,4G DRAM,IPB)

Cisco ISR 4321 (2GE,2NIM,4G FLASH,4G DRAM,IPB)

50Mbps-100Mbps system throughput, 2 WAN/LAN ports, 1 SFP port, multi-Core CPU,2 NIM, Security, Voice, WAAS, Intelligent WAN, OnePK, AVC

Xem chi tiết

Giá tham khảo: Liên hệ

So sánh sản phẩm

Cisco ISR 4221 (2GE,2NIM,8G FLASH,8G DRAM,IPB)

Cisco ISR 4221 (2GE,2NIM,8G FLASH,8G DRAM,IPB)

Cisco ISR 4221 (2GE,2NIM,8G FLASH,8G DRAM,IPB)

Xem chi tiết

Giá tham khảo: Liên hệ

So sánh sản phẩm

Cisco ISR 4221 SEC Bundle with SEC lic

Cisco ISR 4221 SEC Bundle with SEC lic

35Mbps-75Mbps system throughput, 2 WAN/LAN ports, 1 SFP port, multi-Core CPU,2 NIM, SEC Bundle with SEC lic

Xem chi tiết

Giá tham khảo: Liên hệ

So sánh sản phẩm

Cisco ISR 4221 (2GE,2NIM,8G FLASH,4G DRAM,IPB)

Cisco ISR 4221 (2GE,2NIM,8G FLASH,4G DRAM,IPB)

35Mbps-75Mbps system throughput, 2 WAN/LAN ports, 1 SFP port, multi-Core CPU,2 NIM

Xem chi tiết

Giá tham khảo: Liên hệ

So sánh sản phẩm

CISCO 1905/K9

CISCO 1905/K9

The Cisco 1905 được phát triển trên nền tảng thiết bị Cisco 1841 Integrated Services Routers. Tất cả các mã thuộc dòng Cisco ...

Xem chi tiết

Giá tham khảo: Liên hệ

So sánh sản phẩm

Trang: 1 2 Next

Các đối tác và khách hàng

  • list 7