FortiGate® Network Security Platforms and Appliances

Sắp xếp theo >

FortiGate-100D

FortiGate-100D

FG-100D-BDL *20 port GbE RJ45 Ports, GbE RJ45 PoE Ports, 2 port GbE SFP or RJ45 Shared Ports

Xem chi tiết

Giá tham khảo: Liên hệ

So sánh sản phẩm

FortiGate-90D

FortiGate-90D

FG-90D-BDL*Includes 16 x GE RJ45 ports (2x WAN ports, 14x Switch ports), 32GB onboard storage

Xem chi tiết

Giá tham khảo: Liên hệ

So sánh sản phẩm

FortiGate-80C

FortiGate-80C

FG-80C-BDL*2 Port 10/100/1000 WAN Interfaces (Copper, RJ-45),6 port 10/100 Internal Switch Interfaces (Copper, RJ-45),1 port 10/100 DMZ Interfaces ...

Xem chi tiết

Giá tham khảo: Liên hệ

So sánh sản phẩm

FortiGate-60D

FortiGate-60D

FG-60D-BDL 7 x 10/100/1000 RJ45 Internal Ports, 2 x 10/100/1000 RJ45 WAN Ports, 1 x 10/100/1000 RJ45 DMZ Port

Xem chi tiết

Giá tham khảo: Liên hệ

So sánh sản phẩm

FortiGate-50B

FortiGate-50B

FG-50B-BDL* 2 x GE RJ45 WAN ports, 3 x FE switch ports

Xem chi tiết

Giá tham khảo: Liên hệ

So sánh sản phẩm

FORTIWIFI-40C

FORTIWIFI-40C

FWF-40C*5 port LAN 10/100/1000 Interfaces (Switched), 2 port WAN 10/100/1000 Interface Wireless Interface 802.11 a/b/g/n

Xem chi tiết

Giá tham khảo: Liên hệ

So sánh sản phẩm

FORTIGATE-40C

FORTIGATE-40C

FG-40C*5 port LAN 10/100/1000 Interfaces (Switched), 2 port WAN 10/100/1000 Interface

Xem chi tiết

Giá tham khảo: Liên hệ

So sánh sản phẩm

FortiGate 20C

FortiGate 20C

FG-20C - Includes 5 x GE RJ45 ports (Including 1 x WAN ports, 4 x Switch ports)

Xem chi tiết

Giá tham khảo: Liên hệ

So sánh sản phẩm

Các đối tác và khách hàng

  • list 7