Series SSG

Sắp xếp theo >

Thiết bị firewall SSG-550M-SH

Thiết bị firewall SSG-550M-SH

SSG 550M System, 1GB DRAM, 1 AC Power Supply

Xem chi tiết

Giá tham khảo: Liên hệ

So sánh sản phẩm

Thiết bị firewall SSG-520M-SH

Thiết bị firewall SSG-520M-SH

SSG 520M System, 1GB DRAM, 1 AC Power Supply

Xem chi tiết

Giá tham khảo: Liên hệ

So sánh sản phẩm

Thiết bị firewall SSG-350M-SH

Thiết bị firewall SSG-350M-SH

Secure Services Gateway 350 System, High Memory (1GB), 5 PIM Slots, AC Power Supply, ScreenOS, 19" Rack Mount

Xem chi tiết

Giá tham khảo: Liên hệ

So sánh sản phẩm

Thiết bị firewall SSG-320M-SH

Thiết bị firewall SSG-320M-SH

Secure Services Gateway 320 System, High Memory (1GB), 3 PIM Slots, AC Power Supply, ScreenOS, 19" Rack Mount

Xem chi tiết

Giá tham khảo: Liên hệ

So sánh sản phẩm

Thiết bị firewall SSG-140-SH

Thiết bị firewall SSG-140-SH

SSG 140 System, 512 MB memory, 0 PIM cards, AC power

Xem chi tiết

Giá tham khảo: Liên hệ

So sánh sản phẩm

Thiết bị firewall SSG-20-SH

Thiết bị firewall SSG-20-SH

Secure Services Gateway 20 with 2 port Mini-PIM slots, 256 MB memory

Xem chi tiết

Giá tham khảo: Liên hệ

So sánh sản phẩm

Thiết bị firewall SSG5-SH

Thiết bị firewall SSG5-SH

Firewall Perf (Large Packets): 160 Mbps Firewall Performance (IMIX): 90 Mbps Firewall Packets Per Second: 30,000 PPS Concurrent VPN Tunnels: 25/40* ...

Xem chi tiết

Giá tham khảo: Liên hệ

So sánh sản phẩm

Các đối tác và khách hàng

  • list 7