Cisco Optics Moduls

Sắp xếp theo >

GLC-ZX-SMD

GLC-ZX-SMD

Cisco GLC-ZX-SMD 1000BASE-ZX SFP transceiver module, SMF, 1550nm, DOM. Operating Distance (m): Approximately 70 km depending on link loss

Xem chi tiết

Giá tham khảo: Liên hệ

So sánh sản phẩm

GLC-EX-SMD

GLC-EX-SMD

Cisco GLC-EX-SMD GE SFP, LC Connector, EX transceiver. Operating Distance (m): 40,000 (131,234 ft)

Xem chi tiết

Giá tham khảo: Liên hệ

So sánh sản phẩm

GLC-T

GLC-T

1000BASE-T SFP, Fiber to RJ45

Xem chi tiết

Giá tham khảo: Liên hệ

So sánh sản phẩm

GLC-LH-SMD

GLC-LH-SMD

GLC-LH-SMD 1000BASE-LX/LH SFP transceiver module, MMF/SMF

Xem chi tiết

Giá tham khảo: Liên hệ

So sánh sản phẩm

GLC-SX-MMD

GLC-SX-MMD

Cisco GLC-SX-MMD 1000BASE-SX SFP transceiver module, MMF, 850nm, DOM

Xem chi tiết

Giá tham khảo: Liên hệ

So sánh sản phẩm

Các đối tác và khách hàng

  • list 7