Cisco Business 250 Series Smart Switches

Sắp xếp theo >

Cisco CBS250 Smart 48-port GE, PoE, 4x1G SFP

Cisco CBS250 Smart 48-port GE, PoE, 4x1G SFP

Cisco Business 250-48T-4G Smart Switch ● 48 10/100/1000 ports ● 4 Gigabit SFP

Xem chi tiết

Giá tham khảo: Liên hệ

So sánh sản phẩm

Cisco CBS250 Smart 48-port GE, 4x1G SFP

Cisco CBS250 Smart 48-port GE, 4x1G SFP

Cisco Business 250-48T-4G Smart Switch ● 48 10/100/1000 ports ● 4 Gigabit SFP

Xem chi tiết

Giá tham khảo: Liên hệ

So sánh sản phẩm

Cisco CBS250 Smart 24-port GE, Full PoE, 4x1G SFP

Cisco CBS250 Smart 24-port GE, Full PoE, 4x1G SFP

Cisco Business 250-24FP-4G Smart Switch ● 24 10/100/1000 PoE+ ports with 370W power budget ● 4 Gigabit SFP

Xem chi tiết

Giá tham khảo: Liên hệ

So sánh sản phẩm

Cisco CBS250 Smart 24-port GE, PoE, 4x1G SFP

Cisco CBS250 Smart 24-port GE, PoE, 4x1G SFP

Cisco Business 250-24P-4G Smart Switch ● 24 10/100/1000 PoE+ ports with 195W power budget ● 4 Gigabit SFP

Xem chi tiết

Giá tham khảo: Liên hệ

So sánh sản phẩm

Cisco CBS250 Smart 16-port GE, PoE, 2x1G SFP

Cisco CBS250 Smart 16-port GE, PoE, 2x1G SFP

Cisco Business 250-16P-2G Smart Switch ● 16 10/100/1000 PoE+ ports with 120W power budget ● 2 Gigabit SFP

Xem chi tiết

Giá tham khảo: Liên hệ

So sánh sản phẩm

Cisco CBS250 Smart 8-port GE, Full PoE, Ext PS, 2x1G Combo (CBS250-8FP-E-2G-EU)

Cisco CBS250 Smart 8-port GE, Full PoE, Ext PS, 2x1G Combo (CBS250-8FP-E-2G-EU)

Cisco Business 250-8FP-E-2G Smart Switch ● 8 10/100/1000 PoE+ ports with 120W power budget ● 2 Gigabit copper/SFP combo ports

Xem chi tiết

Giá tham khảo: Liên hệ

So sánh sản phẩm

Cisco CBS250 Smart 8-port GE, Partial PoE, Ext PS, 2x1G Combo (CBS250-8PP-E-2G-EU)

Cisco CBS250 Smart 8-port GE, Partial PoE, Ext PS, 2x1G Combo (CBS250-8PP-E-2G-EU)

8-ports Gbps (8-Port PoE+ công suất tổng 45W); 2 x 1G RJ45/SFP combo

Xem chi tiết

Giá tham khảo: Liên hệ

So sánh sản phẩm

Cisco CBS250 Smart 24-port GE, 4x1G SFP (CBS250-24T-4G-EU)

Cisco CBS250 Smart 24-port GE, 4x1G SFP (CBS250-24T-4G-EU)

Cisco Business 250-24T-4G Smart Switch ● 24 10/100/1000 ports ● 4 Gigabit SFP

Xem chi tiết

Giá tham khảo: Liên hệ

So sánh sản phẩm

Trang: 1 2 Next

Các đối tác và khách hàng

  • list 7