Cisco Business 350 Series Managed Switches

Sắp xếp theo >

CBS350 Managed 48-port GE, PoE, 4x1G SFP

CBS350 Managed 48-port GE, PoE, 4x1G SFP

Cisco Business 350-48P-4G Managed Switch ● 48 10/100/1000 PoE+ ports with 370W power budget ● 4 Gigabit SFP

Xem chi tiết

Giá tham khảo: Liên hệ

So sánh sản phẩm

Cisco CBS350 Managed 48-port GE, 4x1G SFP

Cisco CBS350 Managed 48-port GE, 4x1G SFP

Cisco Business 350-48T-4G Managed Switch ● 48 10/100/1000 ports ● 4 Gigabit SFP

Xem chi tiết

Giá tham khảo: Liên hệ

So sánh sản phẩm

CBS350 Managed 24-port GE, PoE, 4x1G SFP

CBS350 Managed 24-port GE, PoE, 4x1G SFP

Cisco Business 350-24P-4G Managed Switch ● 24 10/100/1000 PoE+ ports with 195W power budget ● 4 Gigabit SFP

Xem chi tiết

Giá tham khảo: Liên hệ

So sánh sản phẩm

Cisco CBS350 Managed 24-port GE, 4x1G SFP

Cisco CBS350 Managed 24-port GE, 4x1G SFP

Cisco Business 350-24T-4G Managed Switch ● 24 10/100/1000 ports ● 4 Gigabit SFP

Xem chi tiết

Giá tham khảo: Liên hệ

So sánh sản phẩm

Cisco CBS350 Managed 8-port GE, PoE, Ext PS, 2x1G Combo

Cisco CBS350 Managed 8-port GE, PoE, Ext PS, 2x1G Combo

Cisco Business 350-8P-E-2G Managed Switch ● 8 10/100/1000 PoE+ ports with 67W power budget ● 2 Gigabit copper/SFP combo ports"

Xem chi tiết

Giá tham khảo: Liên hệ

So sánh sản phẩm

Cisco CBS350 Managed 8-port GE, Ext PS, 2x1G Combo

Cisco CBS350 Managed 8-port GE, Ext PS, 2x1G Combo

"Cisco Business 350-8T-E-2G Managed Switch ● 8 10/100/1000 ports ● 2 Gigabit copper/SFP combo ports"

Xem chi tiết

Giá tham khảo: Liên hệ

So sánh sản phẩm

Cisco CBS350 Managed 16-port GE, 2x1G SFP

Cisco CBS350 Managed 16-port GE, 2x1G SFP

Cisco Business 350-16T-2G Managed Switch ● 16 10/100/1000 ports ● 2 Gigabit SFP

Xem chi tiết

Giá tham khảo: Liên hệ

So sánh sản phẩm

Cisco CBS350 Managed 16-port GE, PoE, 2x1G SFP

Cisco CBS350 Managed 16-port GE, PoE, 2x1G SFP

Cisco Business 350-16P-2G Managed Switch ● 16 10/100/1000 ports+ ports with 120W power budget ● 2 Gigabit SFP

Xem chi tiết

Giá tham khảo: Liên hệ

So sánh sản phẩm

Các đối tác và khách hàng

  • list 7