ACX Series

Sắp xếp theo >

Router ACX4000

Router ACX4000

8xGbE Combo (Copper/Fiber) (with PoE++ on two ports) 2xGbE SFP 2x10GbE SFP+ 2.5 RU ETSI 300 2 MIC slots with MIC options: 6xGbE Combo (Copper or SFP) ...

Xem chi tiết

Giá tham khảo: Liên hệ

So sánh sản phẩm

Router ACX2200

Router ACX2200

4xGbE Copper 4xGbE Combo (Copper/Fiber) 2xGbE (SFP) 2x10GbE (SFP+)

Xem chi tiết

Giá tham khảo: Liên hệ

So sánh sản phẩm

Router ACX2100

Router ACX2100

16xT1/E1 4xGbE Copper 4xGbE Combo (Copper/Fiber) 2xGbE (SFP) 2x10GbE (SFP+)

Xem chi tiết

Giá tham khảo: Liên hệ

So sánh sản phẩm

Router ACX2000

Router ACX2000

16xT1/E1 8xGbE Copper (with PoE++ on two ports) 2xGbE (SFP) 2x10GbE (SFP+)

Xem chi tiết

Giá tham khảo: Liên hệ

So sánh sản phẩm

Router ACX1100

Router ACX1100

8xGbE Copper 4xGbE Combo (Copper/Fiber)

Xem chi tiết

Giá tham khảo: Liên hệ

So sánh sản phẩm

Router ACX1000

Router ACX1000

8xT1/E1 8xGbE Copper 4xGbE Combo (Copper/Fiber)

Xem chi tiết

Giá tham khảo: Liên hệ

So sánh sản phẩm

Các đối tác và khách hàng

  • list 7